Projecten

Moeder projecten

De vrouwen in het project zijn alleenstaande moeders en weduwen die zeer kwetsbaar zijn door geen of minimaal grondbezit om voedsel te verbouwen voor eigen gebruik en levensonderhoud.

Moeder projecten

De vrouwen in het project zijn alleenstaande moeders en weduwen die zeer kwetsbaar zijn door geen of minimaal grondbezit om voedsel te verbouwen voor eigen gebruik en levensonderhoud. Sommigen zoeken daarom hun toevlucht in ander werk zoals huishouding en werken in de tuin van landeigenaren. Deze inkomsten zijn echter te laag om zichzelf en hun kinderen te kunnen onderhouden.

Vanuit stichting Suubi voorzien we in financiƫle support en praktische ontwikkeling van vaardigheden binnen kleinschalige en haalbare projecten. Door middel van start-up support, training, en ontwikkeling van specifieke vaardigheden, kunnen de moeders actief inkomsten genereren, waardoor ze zelfvoorzienend en zelfredzaam gaan worden.

Doelen

  1. Vergroten betrokkenheid en deelname aan het economisch leven.
  2. Ontwikkelen vaardigheden ten behoeve van ondernemerschap.
  3. Leveren van financiƫle support om startups mogelijk te maken.
  4. Begeleiden en ondersteunen door coaching en mentorschap.

De opbrengsten van de opgezette bedrijfjes komt niet alleen ten goede aan de moeders zelf. Een deel van de opbrengst staan zij, meestal in natura, af om bij te dragen aan nieuw op te zetten initiatieven in de community.