Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Succesvolle start kinderproject

Stichting Suubi is dit jaar gestart met een pilot van het kindsponsorproject. Inmiddels hebben de eerste 4 kinderen een sponsor in Nederland.

De moeders hebben dit jaar eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien.Wij werden bij de evaluatie aangenaam verrast.

Nieuwsbrief december 2022

Zo naar het einde van 2022 toe, kunnen we melden dat er weer veel is gebeurd in de achterliggende periode.

Succesvolle start kinderproject

Stichting Suubi is dit jaar gestart met een pilot van het kindsponsorproject. Inmiddels hebben de eerste 4 kinderen een sponsor in Nederland. De Oegandese kinderen gaan trouw naar school, met een passend schooluniform, schoolmateriaal, een volle maag en een enorme motivatie. De voortgang en ontwikkeling wordt door onze lokale SUUBI-medewerkers nauwkeurig begeleid.

Inmiddels zijn er door onze coördinator in nKokonjeru (Francis) 5 nieuwe kinderen gescout die voor sponsoring in aanmerking komen. Voor deze 5 kinderen zoeken we nu een sponsor. Wilt u bijdragen aan een betere toekomst voor deze Oegandese kinderen? Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Trots op voortgang moederproject

De moeders hebben dit jaar eigen verantwoordelijkheid moeten laten zien door ‘los’ van ons, hun werk te doen.

Wij werden bij de evaluatie aangenaam verrast en zijn trots op hun inzet, creativiteit, voortgang en saam-horigheid. Zij doen het meer dan goed! Helaas ook verdrietig nieuws. Eén van de moeders is door ziekte overleden. SUUBI blijft ondertussen moeders screenen die in aanmerking komen voor support. Daarmee zorgen we ook voor groei en continuïteit: de moeders die nu in het project zitten dragen een deel van hun winst af, zodat ook weer nieuwe moeders kunnen starten met hun bedrijf.


Alle steun is welkom

Door de positieve ontwikkelingen zijn wij meer dan gemotiveerd om verder te gaan, maar dat kunnen we niet zonder uw financiële steun. Wilt u een structurele bijdrage overwegen? Wilt u een kind gaan sponsoren of eenmalig een donatie doen? Klik hier voor onze bankgegevens (Uw bijdrage/gift is aftrekbaar). 

Wij zijn dankbaar voor alle support en wensen u een perspectiefrijk 2023 toe.

NIEUWSBRIEF juni 2023

04 June 2023

Nadat in 2022 de eerste 4 kinderen een sponsor hebben gekregen, zijn begin dit jaar opnieuw 5 kinderen gescout. Christine heeft in januari van dit jaar 4 van deze kinderen ontmoet en inmiddels

Nieuwsbrief december 2021

30 December 2021

Onze oprichtster en bestuurslid Christine is afgelopen week, na een 9-daags bezoek, teruggekomen uit Oeganda. Ze sprak daar met de ‘projectmoeders’, bezocht de projectlocaties, evalueerde de ontwikkeling van de bedrijfjes, deed voorbereidingen voor de nieuwe kinderprojecten (start 2022) en kwam met bemoedigend nieuws weer naar huis.

nieuwsbrief October 2021 !

21 October 2021

Zodra de scholen weer opengaan, zal Suubi zich met name richten op onderwijsdeelname. Dit zal beginnen met een zoektocht in het achterland van Nkokonjeru naar kinderen die door de slechte sociaal economische omstandigheden geen onderwijs kunnen volgen. Ook de kinderen die eerder geselecteerd waren, zullen opnieuw beoordeeld moeten gaan worden.